budowanie efektywnego zespołu z nawigatorem
mind sonar

  • Doświadczeni trenerzy-eksperci i praktycy
  • Praktyka,  ćwiczenia, case studies
  • NAJWYŻSZJ JAKOŚCI, LICENCJONOWANE  MATERIAŁY
  • sala  w centrum miasta
  • certyfikat
JAKUB KOSIAK - TRENER

JAKUB KOSIAK - TRENER

Ekspert, konsultant wdrażania MBV (Managing by Values) Zarządzania przez Wartości w organizacjach, twórca nowatorskiego procesu sprzedaży i obsługi Klienta , Międzynarodowy Certifikat Coacha ICC, Międzynarodowy Konsultatnt Wartości IVC (Lambent), Certyfikowany Konsultant MindSonar, Certified Trainer in the Art of NLP oraz NLP Training Design Specialist, Dyplom członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa, Specjalizacja w zakresie: przywództwa, zarządzania sprzedażą, inteligencji emocjonalnej oraz MBV

MONIKA WALCZAK - TRENER

MONIKA WALCZAK - TRENER

Od wielu lat związana z branżą HR. Długoletnie doświadczenie coachingowe i trenerskie Międzynarodowy Certifikat Coacha ICF i ICC, Międzynarodowy Konsultatnt Wartości (Lambent), Certyfikowany Konsultant Testu MindSonar, Certyfikowany trener Zarządzania Projektami według metodyki PRINCE2, Certyfikowany trener Zarządzania Zmianą, Ekspert w dziedzinie szkolenia kompetencji menedżerskich i osobistych. Koncentruje się szczególnie na rozwoju umiejętności emocjonalnych i pracy na postawach

NA CZYM POLEGA UNIKALNOŚĆ SZKOLENIA "BUdowanie zespołu z nawigatorem mind sonar"?

Bardzo dobrze znamy z praktyki sytuacje, gdy w zespołach każdy się stara, każdy robi dobrze swoją robotę, a jednak rezultaty całego zespołu nie są zadowalające. Znamy również zespoły, które złożone są ze wspaniałych indywidualności, które z jakiś powodów nie potrafią ze sobą się dogadać i osiągnąć efektu synergii. Są też zespoły, które po prostu jakoś działają, jednak brak w nich zaangażowania, poczucia wspólnotowości i energii. Nasze szkolenie jest odpowiedzią na takie właśnie sytuacje. 

Dzięki warsztatom uczestnicy odkryją moc pracy zespołowej, doświadczą bogactwa płynącego z różnorodności i wzmocnią tożsamość zespołu jako dobrze współdziałającego systemu z określonymi wartościami i zasadami. Zespołom młodym, tworzącym się, wskazujemy drogę do świadomego budowania wspólnego sukcesu, zespołom już funkcjonującym dodajemy wiatru w żagle, umożliwiamy nowe, świeże spojrzenie na czynniki sukcesu pracy zespołowej, umożliwiamy integrację i zacieśnienie więzi pomiędzy członkami zespołu. 

To co nas wyróżnia od innych szkoleń tego typu, to precyzyjna diagnoza konkretnych trudności we współpracy zespołowej, którą gwarantuje MindSonar. Jeśli jesteś szefem, którego zespół potrzebuje wzmocnienia, aby pracować bardziej efektywnie i osiągać zamierzone cele, a równocześnie cały czas się uczyć i rozwijać – to szkolenie jest dla Ciebie i twoich podwładnych.

Warsztaty prowadzą eksperci w zakresie efektywności osobistej i zespołowej, Międzynarodowi Konsultanci Wartości (Lambert Coaching UK / Values Team) certyfikowani coachowie ICC  (International Coach Community ) oraz certyfikowani konsultanci MindSonar.

Podczas szkolenia wykorzystamy:

  • wyniki testu MindSonar, który uczestnicy wypełnią online przed szkoleniem
  • Karty Stylów Myślenia i Wartości MindSonar
  • Karty Wartości – zgodne z napędami Graves”a, wykorzystywanymi w teście MindSonar
  • Ćwiczenie grupowe: Pomnik Podróży Kosmicznych

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla wszelkiego rodzaju zespołów, które pragną zwiększyć efektywność działania, wzmocnić relacje, zwiększyć empatię wśród członków zespołu i zyskać nową energię i motywację do wspólnego osiągania celów. W przypadku zespołów projektowych szkolenie zostanie dostosowane do specyfiki pracy projektowej zgodnie z metodyką, którą posługuje się dany zespół (np. Scrum, Agile, Prince2)

CEL I EFEKT SZKOLENIA

Celem szkolenia jest wzmocnienie zespołu jako całości, poprzez zwiększanie świadomości członków zespołu o sobie samych i o sobie nawzajem oraz uelastycznianie stylów myślenia członków zespołu w kierunku myślenia systemowego.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy:

  • będą znali mocne i słabe strony własnych stylów myślenia w kontekście pracy zespołowej
  • zdiagnozują przyczyny pojawiających się we współpracy trudności
  • poznają i przećwiczą metody uelastyczniania własnych stylów myślenia w kierunku lepszej współpracy w zespole
  • rozwiną empatię poprzez poznanie stylów myślenia i napędów wartości pozostałych członków zespołu
  • będą potrafili czerpać z różnorodności i uczynić z niej główny atut zespołu
  • wzmocnią relacje i więzi zespołu poprzez wypracowanie wspólnych wartości zespołu i zasad ich realizacji w codziennej pracy

OPOWIEDZ NAM O WYZWANIACH TWOJEGO ZESPOŁU-DOPASUJEMY SZKOLEnIE

ZAKRES SZKOLENIA

 • Wprowadzenie do teorii stylów myślenia i ich wpływu na nasze zachowania w codziennej pracy
 • Każdy jest unikatowy i systemowy – jak MindSonar wykorzystuje kontekstowość, aby precyzyjnie określać obszary zmian nawykowych stylów myślenia
 • Siła do działania – model Dynamiki Spiralnej Graevsa w budowaniu zaangażowania jednostki i zespołów
 • Jestem jedyny w swoim rodzaju – moje mocne i słabe strony w kontekście współpracy w zespole, autoanaliza wyników indywidualnych MindSonar
 • Jestem jaki jestem, ale potrafię też inaczej – narzędzia uelastyczniania stylów myślenia w kierunku bardziej pożądanych we współpracy zespołowej i w danej roli w zespole
 • Odkryjmy się na nowo – rozpoznawanie i docenianie różnorodności stylów myślenia pozostałych członków zespołu
 • W stronę praktyki – wnioski indywidualne i zespołowe z autoanalizy oraz poznania stylów innych członków zespołu
 • Style myślenia w działaniu – ćwiczenia grupowe wskazujące na te style, które wzmacniają skuteczne osiąganie celu, przy równoczesnym dbaniu o jakość relacji i zaangażowanie
 • Paliwo i spoiwo zespołu – dominujące w zespole napędy motywacyjne, wypracowanie wspólnych wartości zespołu i najlepszych sposobów realizacji tych wartości w codziennej pracy

INFORMACJE DODATKOWE

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Wielkość grupy: 6 – 30 (grupy powyżej 12 osób prowadzone przez dwóch trenerów)

Certyfikacja / Podstawa merytoryczna

MindSonar.info

klienci o naszych szkoleniach

w jaki sposób możemy ci pomóc?

Jeśli zainteresowało Cię nasze szkolenie lub consulting prosimy o kontakt

 

Promiteus Sp. z o.o.

03-932 Warszawa

Dąbrowiecka 32/U1

Tel.  533 111 300

Dział marketingu:

Tel. 600 325 580

email: kontakt@promiteus.pl

Call Now Button