5/5

akredytowani
trenerzy-eksperci,
najwyższej jakości metodyki szkoleń

Warsztaty, gry, symulacje, praktyka. 100% konkretu

Licencjonowane materiały szkoleniowe: transfer
jakościowej wiedzy

99,1 %
zdanych egzaminów.
0,9% nie przystąpiło
do egzaminu

TRENER-ŻEGLARZ I JEGO ZESPÓŁ

Za pomocą sprawdzonych metodyk zarządzania (AgilePM, PRINCE2, SCRUM, itp.) zwiększam efektywność zespołów i organizacji. Optymalizuję procesy, metody pracy oraz zmieniam na lepsze jakość pracy zespołów. Jestem akredytowanym trenerem, konsultantem i pasjonatem metodyk i narzędzi zarządzania projektami, szczególnie nurtu Agile tj. SCRUM, AgilePM® (DSDM® framework), Lean Startup, Kanban. Agile Coach. W wolnym czasie żegluję 🙂

Piotr Ogonowski

Manager z 20 letnim doświadczeniem, wykładowca zarządzania, autor cyklu wykładów i szkoleń z zakresu zarządzania oraz transformacji organizacji. Wspierał reorganizację ponad 40 przedsiębiorstw z różnych branż, m.in. w 2013 pełnił rolę doradcy dla Dyrektora Departamentu Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. d.s. wdrożenia organizacji projektowej; w 2010r wybrany przez PARP jako jeden z czterech ekspertów konsultujących planowane zmiany w zasadach dofinansowania projektów innowacyjnych z funduszy UE. Certyfikowany PMI PMP, PRINCE2 Practitioner, wykładowca PCM, RUP i Agile, trener ITIL, zarządzania i modelowania procesów biznesowych.

Monika Walczak

Od wielu lat związana z branżą HR. Długoletnie doświadczenie coachingowe i trenerskie Międzynarodowy Certifikat Coacha ICF i ICC, Międzynarodowy Konsultatnt Wartości (Lambent), Certyfikowany Konsultant Testu MindSonar, Certyfikowany trener Zarządzania Projektami według metodyki PRINCE2, Certyfikowany trener Zarządzania Zmianą, Ekspert w dziedzinie szkolenia kompetencji menedżerskich i osobistych. Koncentruje się szczególnie na rozwoju umiejętności emocjonalnych i pracy na postawach

Jakub Kosiak

Ekspert, konsultant wdrażania MBV (Managing by Values) Zarządzania przez Wartości w organizacjach, twórca nowatorskiego procesu sprzedaży i obsługi Klienta , Międzynarodowy Certifikat Coacha ICC, Międzynarodowy Konsultatnt Wartości IVC (Lambent), Certyfikowany Konsultant MindSonar, Certified Trainer in the Art of NLP oraz NLP Training Design Specialist, Dyplom członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa, Specjalizacja w zakresie: przywództwa, zarządzania sprzedażą, inteligencji emocjonalnej oraz MBV

Mikołaj Mędrzycki

Chętnie dzieli się swoim ponad 25-letnim doświadczeniem w projektach dotyczących tworzenia i wdrażania systemów IT. Pracował zarówno po stronie klienta jak i dostawcy, w europejskich korporacjach, w polskich urzędach a ostatnio w startupach. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z zarządzania programami i projektami, analizy wymagań i projektowania systemów.

Jakub Drzazga

Jakub jest certyfikowanym trenerem Scrum.org oraz Kanban University. Posiada doświadczenie z najróżniejszych obszarów powiązanych z projektami IT. Obecnie robi to co lubi najbardziej: jest konsultantem i szkoleniowcem. Od wielu lat pomaga rozwiązywać najróżniejsze problemy organizacjom począwszy od start upów na korporacjach kończąc. Gdy wymaga tego sytuacja dołącza do projektu i pomaga wyprowadzić go z krytycznej sytuacji. Nie akceptuje kosmetycznych zmian i podążania za projektową modą. Jeżeli pomaga wdrażać w organizacji Kanbana albo Scruma to tylko po to aby wytwarzano lepsze oprogramowanie spełniające oczekiwania i potrzeby użytkowników.

ILE SZKOLEŃ ZORGANIZOWALIŚMY?

0

ILE OSÓB WYSZKOLIliŚMY?

0

ILE SZKOLILIŚMY firm ?

0

Nasze szkolenia przynoszą realny zysk

Mamy świadmość, że szkolenia to inwestycja, która musi się zwrócić. Dzięki naszej wiedzy oraz wyjątkowemu doświadczeniu naszych trenerów, potrafimy skonfigurować szkolenie, tak aby było odpowiedzią na codzienne wyzwania Ciebie lub Twojego zespołu. Powiedz nam jakie masz oczekiwania, a ułożymy dla Twojego zespołu spersonalizowany trening. Warto z nami porozmawiać. Zapraszamy.

zarządzanie ZWINNE-pełny pakiet szkoleń

100% professional scrum master + PRODUCT OWNER
( KOMPLETNY ZESTAW KURSÓW DLA SCRUM MASTERA i PRODUCT OWNERA)

szkolenie scrum master w promiteus

Scrum foundations

Jedno lub dwudniowe szkolenie Scrum bazujące na postawach i wartościach niezbędnych dla stworzenia ducha inspiracji i motywacji wśród członków zespołów.

szkolenie scrum master

Scrum Master

Szkolenie ma na celu jak najskuteczniejsze przygotowanie uczestników do pełnienia roli Scrum Mastera. W szkoleniu część teoretyczna zajmuje konieczne minimum, reszta to czas wypełniony symulacjami i ćwiczeniami, zapewniające uczestnikom praktyczne zrozumienie Scruma.

professional scrum master 2

Szkolenie Professional Scrum Master II uczy jak wprowadzać globalne optymalizacje wychodzące daleko poza Zespół Developerski.

Scrum Master with Kanban

Professional Scrum with Kanban to szkolenie pozwalające zastosować potencjał Kanbana w codziennej pracy Zespołów Scrumowych.

Scrum Product Owner

Professional Scrum Product Owner™ to akredytowane szkolenie od Scrum.org, budujące niezbędne kompetencje do pełnienia roli Właściciela Produktu. Szkolenie pozwoli lepiej zrozumieć swoją organizację i stojące przed nią wyzwania oraz skuteczniej kierować jej rozwojem.

Strona w przygotowaniu

Product Owner TOOLS

Podczas szkolenia uczestnicy poznają ponad 20 narzędzi ze wszystkich obszarów zarządzania produktem. Można je zastosowania w projekcie zaraz po szkoleniu.

Szkolenia Agile PM

Agile PM Foundation

AgilePM jest podejściem, które gwarantuje pełną realizację oczekiwań klienta, gdyż dostarcza właśnie to, czego klient potrzebuje, a nie tylko to, co klient początkowo zamówił. Dzięki temu jesteśmy w stanie dogłębnie zrozumieć jego potrzeby i wspólnie opracować rozwiązania, które będą odpowiednie. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat „AgilePM APMG CERTIFICATION”

AGILE PM Practitioner

Egzamin poziomu Practitioner wymaga bardziej wnikliwego podejścia i przygotowania niż poziom AgilePM Foundation. Na naszym szkoleniu spotkasz się z ekspertem, który doskonale zna metodykę z praktycznego i teoretycznego punktu widzenia, a także jest świetnym dydaktykiem.

SZKOLENIE KANBAn. (ukończenie szkoleń KANBAN menagement I oraz KANBAN menagement II pozwala na uzyskanie tytułu Kanban Management Professional).

Kanban Menagement Level 1

Kanban pozwoli zrozumieć i ulepszać orientację usługową zespołu przez co stanie się silnikiem zmian w rękach formalnych i nieformalnych liderów, project managerów, Scrum Masterów, Agile Coachów.

KANBAN MENAGEMENT LEVEL 2

Szkolenie Kanban Menagement Level II służy pogłębieniu swojej wiedzy na temat Kanban Menagement. Szkolenie to pozwala uzyskać międzynarodowy certyfikat Kaanban menagement Proffesional.

SZKOLENIA PRINCE 2

PRINCE2 Foundation

Kurs PRINCE2 Foundations nauczy skutecznego podejścia do zarządzania projektami za pomocą metodyki PRINCE2. Kurs przedstawi teorię i zastosowanie zasad metodyki wraz z koniecznymi sesjami praktycznymi.

PRINCE2 Practitioner

PRINCE2 Practitioner jest przeznaczony dla tych, którzy chcą zgłębić praktyczne aspekty tej cieszącej się uznaniem metodyki. Kurs ma także na celu przygotować uczestników do zdania egzaminu PRINCE2 Practitioner i uzyskać najwyższy certyfikat Axelos.

SKUTECZNY PROJECT MENAGEMENT

EVOLOTIONARY PROJECT MENAGEMENT

Evolutionary Project Management pozwala nam dostarczać wartość w sposób MIERZALNY. Dzięki podejściu Impact Estimation decyzje biznesowe są w pełni świadome i skupione na przyszłych rezultatach zamiast na tworzeniu kolejnych feature'ów.

INNOWACYJNOŚĆ W MYŚLENIU I DZIAŁANIU

Design THINKING

Dzięki kursowi Design Thinking rozwiniesz umiejętności kreatywnego myślenia, która jest podstawą tworzenia innowacji. Design thinking można zaadaptować do potrzeb niemal każdej branży. Podczas intensywnych warsztatów, uczestnicy nie tylko zobaczą, jak przebiega proces Design Thinking, ale też poznają wiele technik i narzędzi wspierających.

SZKOLENIA MIEKKIE DLA SCRUM MASTERÓW, PROJEKT MENADŻERÓW, LIDERÓW ZESPOŁÓW

Budowanie EFEKTYWNYCH zespołów z nawigatorem Stylów Myślenia i Wartości MindSonar

Dzięki MindSonar uczestnicy szkolenia dowiedzą się, dlaczego pracując w zespole postępują w dany sposób i czy jest to dla nich, dla zadań jakie wykonują oraz dla całego zespołu, najbardziej korzystne.

Zrozum swój zespół i zwyciężaj

Szkolenie przeznaczone jest dla grup projektowych, zespołów, liderów, menedżerów, wszystkich którzy pragną zwiększyć efektywność działania, wzmocnić relacje, zwiększyć zrozumienie wśród członków zespołu i zyskać motywację
do wspólnego osiągania celów. Szkolenie zostanie dostosowane do specyfiki pracy projektowej zgodnie z metodyką, którą posługuje się dany zespół (np. Scrum, AgilePM, PRINCE2)

SKUTECZNOŚĆ OSOBISTA

Plecane wszystkich, którzy chcą zrozumieć i odnaleźć w sobie źródło siły wewnętrznej, dzięki której będą wyznaczać i osiągać cele zawodowe i osobiste w zgodzie z własnym systemem wartości.

KOMUNIKACJA LIDERA

Dla tych którzy chcą zrozumieć drugą stronę i skutecznie dopasować swoją komunikację do odbiorcy aby jasno wyrażać swoje intencje i lepiej wpływać na innych

INTELIGENCJA EMOCJONALNA – KLUCZ DO SUKCESU ZWODOWEGO

Dla wszystkich, którzy chcą skuteczniej zarządzać emocjami w różnych sytuacjach, chcą budować z innymi lepsze relacje, chcą mieć większa kontrolę nad swoimi reakcjami i chcą być bardziej charyzmatycznymi i pewnymi siebie osobami.

5/5


"The training was carried out masterfully "
Lithuanian AB Šiaulių Bankas

consulting / TEAM EMPOWERMENT / AGILE CHANGE

Nasz autorski Model go2agile mapping pozwala managerom mądrzej decydować o dalszych działaniach i wynikających z nich oczekiwanych korzyściach dla organizacji.

    • Celem naszego doradztwa jest wsparcie we wdrażaniu podejścia zwinnego w organizacji – usuwanie przeszkód i podnoszenie efektywności procesów i projektów zwinnych.
    • Pomagamy w realizacji celu, prowadząc diagnostykę stanu obecnego i niezbędnych zasobów.
    • Uwalniamy potencjał i sprawdzamy jakość zachodzącej zmiany. Pomagamy organizacji osiągać TYLKO TE REZULTATY, które mają znaczenie dla zespołu i organizacji.
    • Pomagamy zespołom rozwinąć skrzydła, osiągnąć najwyższy poziom współpracy, a w przypadku problemów powrócić na właściwy tor.
    • Działamy w partnerstwie z managerami zespołów, pomagamy im zrozumieć spójność pomiędzy celami indywidualnymi a zespołowymi.

klienci o naszych szkoleniach

w jaki sposób możemy ci pomóc?

Jeśli zainteresowało Cię nasze szkolenie lub consulting prosimy o kontakt

 

Promiteus Sp. z o.o.

03-932 Warszawa

Dąbrowiecka 32/U1

Tel. +48 533 111 300

email: kontakt@promiteus.pl

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®,  MoP®,  Agile Project Management  są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert. Znaki handlowe: PRINCE2®, MoP®,  MSP®, PRINCE2 Agile® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą – wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM,  są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii.  All rights reserved

Call Now Button