PROFESSIONAL SCRUM MASTER

  • Doświadczeni trenerzy-eksperci i praktycy
  • Praktyka,  ćwiczenia, case studies
  • NAJWYŻSZJ JAKOŚCI, LICENCJONOWANE  MATERIAŁY
  • sala w centrum miasta
  • Międzynarodowy certyfikat

Scrum Master

1290zł

Sprawdź cenę szkolenia u konkurencji!

https://valkir.pl/szkolenie/professional-scrum-product-owner/ https://imperiumszkoleniowe.pl/ szkolenie/szkolenie-dla-product-ownerow/
ZAPYTAJ O TERMIN
5/5
KRZYSZTOF K. WALCZAK - TRENER

KRZYSZTOF K. WALCZAK - TRENER

Za pomocą sprawdzonych metodyk zarządzania (AgilePM, PRINCE2, SCRUM, itp.) zwiększam efektywność zespołów i organizacji. Optymalizuję procesy, metody pracy oraz zmieniam na lepsze jakość pracy zespołów. Jestem akredytowanym trenerem, konsultantem i pasjonatem metodyk i narzędzi zarządzania projektami, szczególnie nurtu Agile tj. SCRUM, AgilePM® (DSDM® framework), Lean Startup, Kanban. Agile Coach.
W wolnym czasie żegluję

SZKOLENIE SCRUM MASTER

  • Czas trwania szkolenia: 2 dni (możliwe jest przygotowanie wersji jednodniowej szkolenia).
  • Wielkość grupy:6-12 osób
  • Certyfikacja APMG – Agile Business Consortium APMG / Scrum.org
  • EGZAMIN wersja papierowa lub on-line po szkoleniu

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

  • Przygotowanie i realizacja szkolenia przez eksperta, akredytowanego trenera APMG-International i/lub Scrum.org jednocześnie doświadczonego konsultanta Agile.
  • Efektywne szkolenie w małej grupie – średnio 6-12 osób.
  • Scrum Guide & Nexus Guide w języku angielskim lub polskim, zawierający źródłowy opis podejścia Scrum
  • Materiały studenta wraz z przykładowymi pytaniami do egzaminu
  • Materiały szkoleniowe i rekwizyty do ćwiczeń.
  • Obiad oraz catering (napoje i przekąski)
  • Certyfikat ukończenia szkolenia i potwierdzający zdanie egzaminu (w języku angielskim lub polskim).
  • Dodatkowo można zamówić egzamin Scrum Master w APMG – Agile Business Consortium lub Professional Scrum Master I w Scrum.org (Zapytaj o szczegóły)

na czym polega unikalność szkolenia PROFESSIONAL SCRUM MASTER?

  Doświadczysz:
  • Łatwości i przyjemności przyswajania wiedzy:
  • Szkolnie podzielone na mini-wykłady, dyskusje, gry i symulacje
  • szybkości nauki, dzięki infografikom, tablicom, kartom, testom.
Będziesz wiedzieć:
  • Jak wyjaśnić innym dlaczego potrzebny jest Scrum Master?
  • Co mam robić jako Scrum Master*
  • Skąd bierze się motywacja i chęć do pracy zespołu
  • Jak tworzyć nowe nawyki skutecznego działania
  • Jak wpływać na zmiany w organizacji
  • Jak dobrać i budować zespół – role i zakresy odpowiedzialności, cechy członków zespołu
  • Jak stosować narzędzia do planowania i monitorowania przebiegu prac

ADRESACI SZKOLENIA

  • Osoby pragnące zostać Scrum Masterem
  • Liderzy/menedżerowie działów i zespołów
  • Specjaliści, członkowie zespołów
  • Kierownicy projektów
  • Wszyscy chcący rozwijać organizację wg Agile
  • Obecni Scrum Masterzy pragnący poszerzyć swój warsztat lub zweryfikować stosowane rozwiązania.

KOrzyści ze szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • znali podstawowe różnice pomiędzy podejściem tradycyjnym, a adaptacyjnym,
  • potrafili prawidłowo określać role i zakresy odpowiedzialności w zespole działającym zgodnie z metodą Scrum,
  • znali metody i narzędzia wykorzystywane do planowania i monitorowania przebiegu prac
  • lepiej wykrywać nieefektywności i bezkonfliktowo pokazywać ich istotność
  • potrafili świadomie wykorzystywać mechanizm analizy i adaptacji do doskonalenia procesu produkcji np. oprogramowania, praktyk inżynierskich i stosowanych narzędzi.
  • skutecznie usuwać bariery organizacyjne
  • efektywnie zarządzać zmianą w organizacji

ZAKRES SZKOLENIA

Dzień 1

  • SCRUM w świecie Agile
   • Geneza Scrum,
   • Manifest i zasady Agile
   • Agile vs. podejście kaskadowe
   • Cechy frameworku Scrum
   • Wyznawane wartości – kiedy Scrum się powiedzie?
  • SCRUM w pigułce
   • Empiryzm Scruma – planowanie
   • Zespół – role
   • Zdarzenia – ceremonie
   • Artefakty – dokumentacja
   • Analiza dotychczasowych doświadczeń
  • Role projektowe
   • Product Owner -Właściciel Produktu
   • Scrum Master – Kierownik „który służy”
   • Development Team – Zespół wykonawczy
   • Organizacja przestrzeni pracy zespołu
   • Gdzie się podziały prosiaki i kurczaki?!
  • Product Backlog
   • Wymagania biznesowe
   • Tworzenie Rejestru Produktu
   • User story – praktyczne aspekty
   • Pojęcie „długu technologicznego”
  • Wprowadzenie do symulacji projektu – ćwiczenie praktyczne

Dzień 2

  • Sprint: popędzanie vs. sprawne poruszanie się do przodu
  • Sprint Planning Meeting (Planowanie Sprintu)
   • Agenda spotkania
   • Definiowanie celu, zakresu i długości sprintu
   • Definicja Done & Ready
   • Planning Poker – wybrana metoda szacowania
  • Zdarzenia (cel, jak przeprowadzić, oczekiwane rezultaty, praktyczne wskazówki)
  • Daily Scrum (Codzienny Scrum)
  • Sprint Review (Przegląd Sprintu)
  • Sprint Retrospective (Retrospektywa Sprintu)
  • Symulacja projektu – ćwiczenie praktyczne
  • Komunikacja i zarządzanie ryzykiem wewnątrz i na zewnątrz zespołu
  • Kontrola przebiegu i raportowanie
   • Sprint Burndown Chart (Wykres spalania Sprintu)
   • Product/Release Burndown Chart (Wykresy spalania)
   • Increment (Przyrost)
  • Symulacja projektu – ćwiczenie praktyczne
  • Skalowanie Scrum
   • Zasady skalowania Scruma na całą organizację
   • Narzędzia wspomagające
   • Wskazówki dla Scrum Mastera w kontekście wielu zespołów i pracy z managerami
  • Podsumowanie symulacji i szkolenia

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

 • Scrum Guide 2017 w języku polskim i angielskim zawierający źródłowy opis podejścia Scrum
 • Student Workbook wraz z przykładowymi pytaniami do egzaminu PSM I (Professional Scrum Master I)

klienci o naszych szkoleniach

w jaki sposób możemy ci pomóc?

Jeśli zainteresowało Cię nasze szkolenie lub consulting prosimy o kontakt

 

Promiteus Sp. z o.o.

03-932 Warszawa

Dąbrowiecka 32/U1

Tel.  533 111 300

Dział marketingu:

Tel. 600 325 580

email: kontakt@promiteus.pl

Call Now Button