PRINCE2 FOUNDATION-certyfikat axelos

  • Doświadczeni trenerzy-eksperci i praktycy
  • Praktyka,  ćwiczenia, case studies
  • NAJWYŻSZJ JAKOŚCI, LICENCJONOWANE  MATERIAŁY
  • sala w centrum miasta
  • Międzynarodowy certyfikat

Prince2

1700zł minus VAT
5/5
KRZYSZTOF K. WALCZAK - TRENER

KRZYSZTOF K. WALCZAK - TRENER

Za pomocą sprawdzonych metodyk zarządzania (AgilePM, PRINCE2, SCRUM, itp.) zwiększam efektywność zespołów i organizacji. Optymalizuję procesy, metody pracy oraz zmieniam na lepsze jakość pracy zespołów. Jestem akredytowanym trenerem, konsultantem i pasjonatem metodyk i narzędzi zarządzania projektami, szczególnie nurtu Agile tj. SCRUM, AgilePM® (DSDM® framework), Lean Startup, Kanban. Agile Coach.
W wolnym czasie żegluję

NA CZYM POLEGA UNIKALNOŚĆ SZKOLENIA PRINCE2 FOUNDATION W PROMITEUS?

Szkolenie PRINCE2 Foundation w Promiteus to potężna dawka wiedzy porządkująca sposób prowadzenia projektów.

Szkolenie prowadzone jest w dynamicznej formie przez bardzo doświadczonych trenerów-praktyków z silnym akcentem na praktyczne zastosowanie obecnych w metodyce PRINCE2 mechanizmów i narzędzi zarządzania projektem. Żywe dyskusje, które wywiązują się podczas szkolenia odwołują się do doświadczeń i zawodowych wyzwań przed którymi stoją obecni i przyszli Kierownicy projektów. W trakcie szkolenia uczestnicy mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy dzięki licznym pytaniom testowym. Niniejszy kurs nauczy skutecznego podejścia do zarządzania projektami PRINCE2. Trenerzy przedstawią teorię i zastosowanie zasad metodyki wraz z sesjami praktycznymi. 

Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat „PRINCE2 Foundation”.

ADRESACI SZKOLENIA

Niniejszy kurs jest przeznaczony dla każdej organizacji lub osoby fizycznej, która widzi potrzebę stosowania kontrolowanego podejścia do zarządzania własnymi projektami.

Ma szczególne zastosowanie dla:

   • zarządzającymi projektami (w dowolnej branży oraz dowolnym typie i wielkości organizacji)
   • członków zespołów projektowych
   • odpowiedzialnych za decyzje strategiczne w projektach
   • zajmujących się w organizacji audytem projektów
   • osób chcących poznać sprawdzoną na całym świecie metodykę zarządzania projektami PRINCE2

CEL I EFEKT SZKOLENIA

Celem szkolenia jest:

   • zrozumienie metodyki PRINCE2 przez pryzmat planowania, delegowania, monitorowania i kontrolowania projektów szybko i efektywnie,
   • zdobycie wiedzy i narzędzi potrzebnych do podejmowania decyzji nt. rozpoczynania i kontynuacji projektów na podstawie danych zamiast wyobrażeń,
   • orientacja w możliwościach adaptacji metodyki do różnych potrzeb (kultury organizacji, poziomu formalizmów, podejścia Agile, konsorcjum, MSP, korporacja, itd.),
   • dogłębne zrozumienie fundamentów metodyki (pryncypia), a przez to jej siły,
   • przygotowanie do egzaminu PRINCE2 Foundation.

OPOWIEDZ NAM O WYZWANIACH TWOJEGO ZESPOŁU-DOPASUJEMY SZKOLEnIE

ZAKRES SZKOLENIA

Dzień 1

   • Wprowadzenie do szkolenia; struktura i cele szkolenia
   • Projekt w organizacji; metodyki nadrzędne i zwinne
   • Czym jest, a czym nie jest PRINCE2?
   • Omówienie struktury metodyki
   • Pryncypia, Tematy, Procesy metodyki
   • Produkty zarządcze (dokumenty) w metodyce PRINCE2
   • Temat Organizacja; struktura organizacyjna i role PRINCE2
   • Proces Przygotowanie Projektu
   • Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem
   • Proces Inicjowanie Projektu
   • Temat Uzasadnienie Biznesowe
   • Temat Jakość

Dzień 2

   • Temat Plany
   • Temat Ryzyko
   • Proces Zarządzanie Końcem Etapu
   • Temat Postępy
   • Proces Sterowanie Etapem
   • Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
   • Wieczorna praca indywidualna
   • Temat Zmiana
   • Proces Zamykanie Projektu
   • Adaptacja PRINCE2 w różnych projektach
   • Egzamin PRINCE2 Foundation (istnieje możliwość podejścia do egzaminu w innym terminie*)

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

   • Streszczenie najważniejszych punktów metodyki
   • Student Workbook wraz z przykładowymi pytaniami do egzaminu PRINCE2 Foundation 
   • Szablony dokumentów oraz przykładowe dokumenty zarządcze wraz z objaśnieniami
   • Karta procesów PRINCE2
   • Lista minimalnych wymagań stosowania metodyki PRINCE2
   • Dizajnerskie ołówki na egzamin (niestety, egzaminy muszą być wypełnione ołówkiem)

INFORMACJE DODATKOWE

Czas trwania szkolenia: 2 dni (w tym wypadku niezbędne  zaangażowanie przed kursem) lub 3 dni (zalecane)

Wielkość grupy: 6-12 osób

Certyfikacja / Podstawa merytoryczna

PeopleCert w imieniu AXELOS Ltd.

EGZAMIN

Egzamin jest zdawany ostatniego dnia szkolenia na sali szkoleniowej.

*Istnieje możliwość zdawania egzaminu online w wybranym terminie. W razie zainteresowania egzaminem online proszę przekazać taką informację konsultantowi.

klienci o naszych szkoleniach

w jaki sposób możemy ci pomóc?

Jeśli zainteresowało Cię nasze szkolenie lub consulting prosimy o kontakt

 

Promiteus Sp. z o.o.

03-932 Warszawa

Dąbrowiecka 32/U1

Tel.  533 111 300

Dział marketingu:

Tel. 600 325 580

email: kontakt@promiteus.pl

Call Now Button